جوک هی جدید و خنده دار

 

ازین چشم بنداى خواب گرفتم !
همینایى که خارجیا میزنن به چشمشون که راحت بخوابن !
هر دفه میزنم به چشمم همش منتظرم یکى گلومو بگیره خفم کنه

:|

لنت ب این تهاجم فرهنگی

استاد شیمی سرکلاس با کلی انرژی داشت درس میداد گفت از هیدروژن به اکسیژن از اکسیژن به نیتروژن! یهو
یکی از ته کلاس گفت :نیتروژن به گوشم!!

کرم ریختن یعنى
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.شب عروسى تو غذاى داماد کافور بریزى... *:)

کل خاندانمون نشسته بودن.

داییم بهم گفت :تو خیلی دلقکی، باید بجای میمون، تو رو میفرستادند فضا !!

منم یکم اندیشه کردم و گفتم :حلال زاده به داییش میره!

یه سکوته خاصی همجارو گرفت اون لحظه!!!


ﺩﻳﺸﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻢ از ﺧﻮﻧﻪ عمم اینا برمیگشتم، ﺩﯾﺪﻡ ﺗــﻮ
ﺍُﺗﻮﺑــﺎﻥ
ﻧﻮﺷﺘــﻪ :
" ﺍﯾـﻤﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﺷــﺐ ﺳﯿـــﺮ
ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﻭ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻬﺎﺵ ﮔﺮﺳﻨــﻪ ﺑﺎﺷﺪ ".
ﻫﯿــﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ !!!
ﺷــﺐ ﺳﺎﻋﺖ 2 با یه قابلمه ﺭﻓﺘـــﻢ ﺯﻧﮓ ﺗــﻤﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍﯼ
ﺳﺎﺧــﺘﻤﻮﻧﻮ ﺯﺩﻡ،
ﭘُﺮﺳﯿﺪﻡ
ﮐﺴـــﯽ ﮔﺮﺳﻨــﻪ ﻧﯿـﺴﺖ؟ ﺍﮔﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺨﻮﺭﻩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ، ﺑﻘﯿــﻪ ﮔﻔﺘــﻦ
ﺳﯿﺮَﻥ :|
ﻳﮑﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﻩ ﻋﻤﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻲ ﺍﺩﺏ ﺷﺪﻥ ﻣﻠﺖ، ﺧﻴﻠــــــــــــــــــــ� �� �ـــى!!!
ﻧﻤـﻲ ﻓـﻬـﻤـﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺷـﺘـﻢ ﺍﻳـﻤﺎﻧـﻤـﻮ ﻣـﺤـﮑـﻢ
ﻣﻴـﮑـﺮﺩﻡ 

/ 0 نظر / 13 بازدید