مشهورترین تصاویر قرن گذشته


5- چارلز داروین 18746- واشنگتن 1921 یکی از اولین صحنه‌های تصادف در این شهر7- یکی از محله‌های قدیمی در آمریکا در سال 1937
8- چارلی چاپلین 19169- مارک تواین 1900
10- سربازان انگلیسی در حال اعزام به جبهه‌های جنگ در سال 193911- یکی از خیابان‌های لندن 193812- تیراندازان ژاپنی در سال 1860

/ 0 نظر / 64 بازدید